Draudzīga cenu politika

Grāmatvedības pakalpojumu cena  tiek noteikta, vadoties pēc Jūsu uzņēmuma iegrāmatojamo dokumentu / darbību skaita (darba algas aprēķins, pamatlīdzekļu uzskaite, izrakstītie rēķini, saņemtie rēķini, iegādes čeki, bankas operāciju veikšana un iegrāmatošana utt.).

Katram klientam grāmatvedības pakalpojumu cena tiek noteikta pēc savstarpējas vienošanās. Pēc nepieciešamības tiek veikta klienta atbildīgo personu aptauja un esošo grāmatvedības dokumentu sākotnējais audits ar mērķi izveidot optimālu sadarbības sistēmu ar klientu un izstrādāt grāmatvedības uzskaites stratēģiju un/vai grāmatvedības pārņemšanas stratēģiju.

Lai Jūs varētu gūt aptuvenu priekšstatu, kā tiek noteikts grāmatvedības pakalpojumu izmaksu apmērs, varat aplūkot zemāk izveidoto tabulu.


Iegrāmatojamo dokumentu/darbību skaits

Ikmēneša maksājums EUR

līdz 30

80

 31-60 100

61-90

150

91-120

180

121-150

200

151-180

220

181-210

250

211-240

290

241-300

350

virs - 300

pēc vienošanās

Grāmatvedības un nodokļu konsultāciju cenas

Konsultācijas mūsu esošajiem klientiem ir bez maksas!

Konsultāciju izmaksas citiem ir atkarīgas no jautājuma sarežģītības pakāpes un mūsu patērētā laika šim jautājumam. Konsultāciju stundas cena ir 30 EUR/h.

Uzņēmumu reģistrācijas pakalpojumu cenas sākot no 100 EUR.